ورود



تماس با ما

 

هنري - طراحي و نقاشي

نام كتاب: طراحي سر انسانطراحي سر انسان

نويسنده: بورن هوگارت

تعداد صفحات: 160

نوع فايل:  pdf  

سايز فايل: 22.9MB

توضيحات: كتابي مرجع براي طراحي سر در حالات مختلف

(براي دانلود رايگان كتاب به ادامه مطلب برويد)

ادامه مطلب...

 
هنري - طراحي و نقاشي

نام كتاب: طراحی دست

طراحی دست

نويسنده: برن هوگارث

تعداد صفحات: 142

نوع فايل:  pdf  

سايز فايل: 12.6MB

توضيحات: كتابي مرجع و معروف براي طراحي دست در حالات مختلف

(براي دانلود رايگان كتاب به ادامه مطلب برويد)

ادامه مطلب...

 
هنري - طراحي و نقاشي

نام كتاب: چگونه از چهره طراحی کنیمچگونه از چهره طراحی کنیم

نويسنده: آندره لومیس

مترجم: ع.شروه

تعداد صفحات: 40

نوع فايل :  pdf 

سايز فايل: 2.8MB

توضيحات: اين كتاب از سری کتابهای آموزش عملی طراحی و نقاشی ميباشد.

(براي دانلود رايگان كتاب به ادامه مطلب برويد)

ادامه مطلب...

 
هنري - طراحي و نقاشي

نام كتاب: طراحی از بنا با مدادطراحی از بنا با مداد

نويسنده: ژن فرانک

تعداد صفحات: 37

نوع فايل: pdf 

سايز فايل: 3.36MB

توضيحات:این کتاب نظیر سایر کتابهای هنری به تفصیل و دقت زیادی نوشته شده تا بتوانید مراحل مختلف انجام یک طراحی موفق را به شما بیاموزد

ادامه مطلب...

 
هنري - طراحي و نقاشي

نام كتاب: طراحی و نقاشی از چهرهطراحی و نقاشی از چهره

نويسنده: لئوناردو

تعداد صفحات: 44

نوع فايل: pdf

سايز فايل: 3.5MB

منبع:

توضيحات:این کتاب به هنرجویائی که می خواهند مهارت خود را در طراحی و نقاشی تا اجرای کامل روی بوم بیاورند کمک می کند

ادامه مطلب...